Op de kantine muren van Taba zijn een twintigtal historische borden te zien. Ze geven een dwarsdoorsnede van de eerste ruim 25 jaar van Taba's geschiedenis. In de loop van 2020 krijgt elk bord extra toelichting. Vooralsnog vind je alle informatie terug in de Taba files op deze website.