voetbalclub afc Taba Amsterdam op jeugdtoernooi in Groningen

Taba files nummer 0, Adje Gerritse en Jim Grigoleit plakboek Adje Gerritse, Blauw Wit, Alcmaria Victrix, afc Taba Taba files nummer 1, familie Terbrack Taba files nummer 2, Louis Jonker, Ko Floor, Hans Zoeteweij en Wim Takes Amsterdam 1933 Taba files nummer 3, ome Harry Riemersma Taba treffers